TwinCat3_2
TwinCat3
Codesys01
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Automatització
Automatitzem tot tipus de màquines i bancs de test. Tenim experiència en controls motion i robòtica en màquines de manipulació i pàckaging. En automatització de processos, des dels accionaments fins a la instrumentació i llaços de control. Tot això aplicant els estàndards de control de procesos per lots ISA88. Us podem ajudar en reformar sistemes obsolets buscant la millor manera d'allargar la vida, o tenir millor rendiment, dels vostres actius productius. Creus que no es pot automatitzar? Nosaltres us fem una proposta!
HMI_02
HMI_01
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Sistemes SCADA i HMI
Dissenyem les visualitzacions i representacions de processos i màquines pensant en l'usuari final. Gràfics de qualitat, ordenats i amb els colors adequats per maximitzar la comunicació entre la persona i la màquina. Utilitzem tot tipus de tecnologies punteres, donant molta importància a la visualització web. D'aquesta manera, habilitem la supervisió i control de les maquines o processos de manera segura i deslocalitzada. Tens màquines poc comunicatives? Nosaltres us fem una proposta de millora!
NodeRed
PlatformIO
Grafana
MariaDB
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
IoT – Internet de les coses
Connectem dispositius i màquines, recopilem les dades clau i les presentem al usuari per poder prendre decisions de manera mes àgil. Aquestes capacitats permeten obrir nous models de negoci i donar avantatges competitius importants a les empreses. Desenvolupem les aplicacions i els sistemes electrònics necessaris per implantar qualsevol sistema d'adquisició remota de dades. Sou fabricants de maquinària? Heu pensat en oferir les vostres màquines com a servei? Nosaltres us ajudem a controlar i tarificar per l'ús de les vostres màquines!
l-eLEMENTS
L-Stock
S7 – Entradas y Salidas
S7-Mapa de OTs
S7-OT
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
GMAO – Gestió del manteniment
El bon manteniment és un dels factors clau per la productivitat de les empreses. Per poder ser eficient, un departament de manteniment ha de controlar multitud de paràmetres com: Disponibilitat dels actius, càrregues de treball, recanvis disponibles, plans d'intervenció, control dels costos... Tot això es pot automatitzar i digitalitzar amb un sistema GMAO (Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador). Vols tenir un impacte positiu en el rendiment de la teva empresa? Nosaltres us fem una proposta d'implantació GMAO!
PiramideMES
ProdLineMES
MESDash
ScheduleMES
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
MES – Gestió de la producció
La virtut dels sistemes MES (Manufacturing Execution System) és la de connectar el sistema de planificació ERP amb les màquines i línies de producció. Gràcies aquesta connexió, es controlen els rendiments de les màquines, els costos reals de producció i s'automatitzen tasques de gestió rutinàries. Vols tenir el control total i la informació clau de la teva producció? Nosaltres us assessorem i fem la proposta que s'adapti al les vostres necessitats.
BackupProxmox
Proxmox
Proxmox_over
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Virtualització
La virtualització de sistemes informàtics permet executar múltiples instàncies de sistemes operatius o aplicacions com a màquines virtuals sobre un hoste format per una màquina física. Aquesta tecnologia brinda la oportunitat de maximitzar el rendiment del hardware repartint els recursos físics de la màquina hoste de manera dinàmica a les màquines virtuals. També ofereix la facilitat de crear còpies de seguretat i imatges dels diferents sistemes de manera fàcil i escalable. Vols virtualitzar els teus servidors físics? Nosaltres et fem una proposta!
Pfsense
Openwrt-luci
unifiunms
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Xarxes de comunicació
Per tal de connectar màquines i dispositius és necessari crear infraestructures de comunicació ràpides, fiables i segures. Utilitzem les ultimes tecnologies per tal de desplegar les millors solucions de conectivitat. Dissenyem i instal·lem sistemes WiFi per tal de donar-vos la màxima cobertura i velocitat. Assegurem l'accés i la seguretat a les xarxes mitjançant segmentació del trànsit, firewalls i Túnels VPN. Us falta cobertura wifi? Necessiteu accés remot a la xarxa local? Nosaltres us fem una proposta!
Emmagatzematge de dades
A causa de la quantitat de dispositius que poden generar dades i la facilitat de manipular-les, s'ha arribat en un punt clau on cal trobar maneres d'emmagatzemar aquestes grans quantitats de dades de manera segura i durable. La informació és clau per sostenir els negocis, i sovint és un punt no del tot ben resolt. Oferim solucions d'emmagatzemament de dades basats en sistemes de fitxers redundants, accessibles en xarxa, amb possibilitat d'encriptació i còpia de seguretat deslocalitzada. Vols ser mes eficient en el control i la seguretat de les teves dades? Nosaltres us fem una proposta!
Eines col·laboratives
Avui per avui s'ha fet indispensable poder treballar de manera remota. Aquest nou mètode de treball ajuda a augmentar la competitivitat i poder tenir una millor conciliació familiar dels col·laboradors i col·laboradores. Per poder tenir èxit en aquest mètode de treball és indispensable tenir l'accés remot a les eines ofimàtica, així com la sincronització de la informació. Vols habilitar la teva empresa per poder tele-treballar? Nosaltres us fem una proposta!

Iconos de www.flaticon.es