Tot seguit podeu trobar alguns dels serveis que us podem oferir:

Desenvolupament de projectes d’automatització i control:

Ja sigui des del concepte de la màquina o el procès, o be des dels plànols, escollim la millor estratègia de control que s’adapti a les prestacions i el cost desitjats pels nostres clients. Nosaltres supervisem i ens encarreguem totes les fases del projecte:

  • Llistes de materials.
  • Esquemes elèctrics.
  • Seguiment a la instal·lació.
  • Programació de l’aplicació.
  • Posada en funcionament.
  • Ajustos en productiu.

Estudis d’obsolescència industrial:

Els components industrials tenen una vida útil molt llarga, i així ha de ser, però sovint és això mateix que posa en perill la producció.

Sovint veiem entorns productius que tenen equips electrònics, PLC, Variadors, Servos, Pantalles… que estan quasi fora de la seva vida útil o que els fabricants ja no donen suport. Aquests equips son un perill per la producció, quan s’avarien, condemnen tota la línia productiva a una parada molt llarga imprevista i costosa.

Per tal d’identificar aquests equips obsolets, elaborem un estudi detallat de les màquines de les diferents línies productives . Amb l’informe d’aquest estudi, la direcció de fàbrica pot prendre les decisions sobre inversió futura i amortitzacions de manera mes real.

Assistència a la posada en funcionament:

Sabem que puntualment les empreses fabricants de maquinària tenen pics de feina que son difícils de controlar. No complir amb els terminis establerts amb els clients per culpa d’aquests pics pot repercutir en costos econòmics elevats.

Nosaltres us donem un cop de mà! Tenim experiència internacional, el coneixement i les eines per adaptar-nos a qualsevol entorn i així donar-vos el millor servei.

Ajust i ampliació de màquines:

Partint d’una màquina existent, modifiquem el que sigui necessari per adaptar-la als nous requisits de la producció. Fem seguiment i prenem dades per ajustar el control i afinar la qualitat del producte final o baixar la quantitat de mermes de les màquines.

Reparació i seguiment d’avaries elèctriques i electròniques:

Realitzem el diagnòstic i reparem falles elèctriques o electròniques de les màquines. Des del simple canvi d’un component, fins a la reparació a nivell electrònic d’una placa o dispositiu. Un cop arreglada l’avaria intentem trobar la causa arrel i així descartar que pugui esdevenir una avaria recurrent.

Recondicionament de màquines i processos:

Donem una nova vida al procès o màquina que ho necessiti mitjançant una feina rigorosa i ordenada.

Generalment, en el cas del recondicionament o reforma, partim d’una màquina funcionant que a mes a mes, se li vol afegir algunes prestacions. Escoltem les necessitats del client i analitzem la màquina o procès en profunditat perquè el resultat final sigui una renovació total i excel·lent en tots els aspectes.